Ski touring Morocco, Morocco tour, Atlas ski, M'goun trip, ski from Marrakech,